Vanuit de Nevobo en vanuit sporthal De Twilling hebben we Corona-maatregelen ontvangen, waar wij ons als vereniging aan moeten houden. We willen jullie vragen deze maatregelen zorgvuldig door te nemen en toe te passen.

 1. -Houd je aan de bestaande maatregelen: 1,5 meter afstand, hoesten en niezen in je ellenboog, blijf thuis bij milde klachten en blijf thuis als een gezinslid koorts heeft. Bij twijfel adviseren we je om thuis te blijven en je te laten testen.
  -Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
  -Blijf thuis als je in een oranje- of rood gebied bent geweest.

  Heb je toch Corona en heb je getraind/wedstrijd gespeeld? Stel het bestuur onmiddellijk op de hoogte via:  bestuur@tsjukemarders.frl

 2. Bij binnenkomst van de sporthal staan desinfectans klaar voor gebruik. Je bent verplicht deze te gebruiken. 

 3. Kleedkamers en douches in de sporthal zijn open voor gebruik. Wel geldt vanaf 18 jaar de beperking van 1,5 meter afstand. Er kunnen maximaal 8 personen tegelijk in de kleedkamers. Zorg er daarom voor dat je zo weinig mogelijk gebruik hoeft te maken van de kleedkamer (kom bijvoorbeeld in je trainings- /wedstrijd kleding).

 4. Verlaat kleedkamers zo snel mogelijk, zodat de doorloop van de kleedkamers vlot verloopt.

 5. Je kunt pas in de zaal als het veld waar gespeeld gaat worden vrij is, en de teams die voorgaand hebben gespeeld de hal hebben verlaten.  Wachten kan op de tribune, ook daar wordt de 1,5 meter in acht genomen.

 6. De sporthal beschikt over een afzuigsysteem.

 7. Wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten als zij buiten het veld staan 1,5 meter afstand houden. Hetzelfde geldt voor staf, arbitrage en tellers.

 8. Het is verboden in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

 9. Toeschouwers zijn op dit moment niet toegestaan.

Wij conformeren ons aan het Protocol Indoor Volleybal van de Nevobo:

Via onderstaande link kunnen deze gelezen worden.
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/ondersteuning-in-coronatijd/organisatie-indoor-volleybal/