TSJÛKEMARDERS ALS CLUB

Beste leden, supporters maar vooral volleyballiefhebbers. Welkom op de vernieuwde website van volleybalvereniging “Tsjûkemarders”!

Onze vereniging is opgericht in 1961 en richt zich in eerste instantie op de beoefening van de volleybalsport in de buitendorpen van de vroegere gemeente Lemsterlân, nu genaamd de Fryske Marren.
Het ledental van onze vereniging is momenteel globaal 50. Het ledental fluctueert net als bij iedere andere vereniging maar het heeft een ‘boost’ gekregen sinds de bouw van onze fraaie sporthal ‘’de Twilling’’, centraal in Echten.
Er zijn momenteel 2 herenteams, 3 damesteams en 1 jeugdteam die competitie spelen binnen de Nevobo. Er is gelegenheid voor een recreantenteam en we kijken uit naar aanmeldingen om dit waar te maken!

Rijp en groen in alle leeftijden kunnen bij Tsjûkemarders volleyballen. We bieden kansen voor spelers op vele niveaus.
Het eerste herenteam speelt momenteel in de promotieklasse en het eerste damesteam in de 1e klasse. Bij ieder team staat het spelplezier voorop met uiteraard ook de ambitie om hogerop te spelen, welke verschilt per team.

Op donderdagavond vrijdagavond en zaterdagavond is er de mogelijkheid om onze teams aan te moedigen en een drankje te doen in de kantine met een hoop gezelligheid!

Graag tot ziens in de Twilling!

GESCHIEDENIS 1961 – 2020

Zoals in alles maakt ook elke sportvereniging golfbewegingen mee. De golf in het Tsjûkemar (Tjeukemeer) stond symbool voor ons huidige logo wat sinds 1978 wordt gebruikt. 

Ook de volleybalsport zelf is van relatief nieuw en onbekend getransformeerd naar razend populair, maar staat vandaag de dag zwaar onder druk door de concurrentie van zowel andere sporten als maatschappelijke ontwikkelingen. De volleybalvereniging Tsjûkemarders is opgericht op 18 april 1961. In december van dat jaar vond de eerste training plaats in de vroegere lagere school van Echten. Vanwege de zeer beperkte ruimte stonden de buitenlijnen op de muren.. Vanaf 1965 werd deelgenomen aan de competitie in Heerenveen. Getraind werd er inmiddels in Lemmer en pas in 1969 kon de gymzaal in Echten in gebruik worden genomen. Bijna was de vereniging in 1971 ter ziele gegaan, doortastend optreden van Jeltsje Kooistra-Spinder en Siemen Hoekstra heeft dat voorkomen.  Een gouden greep werd in 1973 gedaan met het aantrekken van Piet Adema als trainer. Hij kwam van BEO Bakhuizen en werd de “architect” van onze vereniging. Zijn vakmanschap en wens om steeds weer met jongere spelers te gaan werken zorgden voor een stevig fundament. Helaas moest in 1980 weer afscheid van hem worden genomen. Trainers kwamen nu en gingen net zo vlot weer. Jubilea werden min of meer uitbundig gevierd. Het eerste damesteam, lange jaren het vlaggenschip van de vereniging, speelde vanaf het seizoen 1987 / 1988 enkele jaren zelfs in de Districtsklasse. In 1995 werd Roelie de Graaf aangesteld als jeugdtrainster, zij zou met de jaren meer en meer trainingstaken op zich gaan nemen en groeide hiermee uit tot een zeer gerespecteerde vaste waarde bij Tsjûkemarders. In 2011 werd de fantastische nieuwe sportzaal “De Twilling” opgeleverd. Deze accommodatie heeft gezorgd voor een enorme “boost” qua ledental en resultaten.  Momenteel vervult het eerste herenteam de rol van vlaggenschip na opvolgende promoties sinds het seizoen 2011 / 2012 vanaf de vierde klasse naar nu zelfs de Promotieklasse. Tsjûkemarders wil een fijne sportplek bieden aan spelers van alle leeftijden en alle niveaus.

DE TWILLING

De in opdracht van de Gemeente Lemsterland (nu de Fryske Marren) door Bouwgroep Dijkstra Draisma gebouwde sporthal is in augustus 2011 opgeleverd. Het is met recht een sporthal waar ook onze vereniging trots op is. De aanwezige kantine wordt op wedstrijdavonden en op verzoek door Tsjûkemarders geëxploiteerd. Dit wordt dan met name mogelijk gemaakt door een groot aantal vrijwilligers. Onze volleybalvereniging kreeg door de nieuwe hal een enorme boost. Het ledenaantal steeg en de resultaten verbeterden spectaculair. Zozeer zelfs dat het nu als een gemiste kans wordt ervaren dat we niet kunnen beschikken over een hal met ruimte voor twee volleybalvelden. Ook voor vele andere sporten zou dit zeer gunstig zijn geweest. De naam “De Twilling” (Fries voor “De Tweeling”) was het resultaat van een door de Gemeente uitgeschreven wedstrijd. De Twilling beschikt onder meer over:

  • AED
  • Lift
  • Tribune
  • Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Voor meer informatie kunt u bellen met de beheerders. U vindt ze in SCC De Hege Fonnen in Lemmer. Ze zijn te bereiken via telefoonnummer 0514 – 564 100. Adres sporthal de Twilling: Herenweg 101, 8537 SM Echten