De informatie op deze website is slechts bedoeld voor informatieve doeleinden. Gebruik van informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Volleybalvereniging Tsjûkemarders is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere informatie van deze website te kopiëren.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Volleybalvereniging Tsjûkemarders behoudt zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Volleybalvereniging Tsjûkemarders doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat al het fotomateriaal op deze website voldoet aan de privacywetgeving. Volleybalvereniging Tsjûkemarders streeft naar een zo actueel mogelijke website en stelt zich niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste informatie.